Biuro Karier UKW

Aktualności

DOTACJA NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

27.05.2020

Informacje od Organizatora:

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy zaprasza do projektu osoby pracujące (z powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego i żnińskiego), powyżej 29 roku życia znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (np. zatrudnione na umowę krótkoterminową, cywilnoprawną lub zarabiające minimalne wynagrodzenie).

 

OFERUJEMY:  Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wsparcie w wysokości do 23050 zł oraz dodatkowo finansowe wsparcie pomostowe (6 x 1650 zł/mc). Więcej:  https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/nowy-start-program-przedefiniowania-sciezki-zawodowej-dla-osob-pracujacych-w-trudnej-sytuacji/4809-2/  

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO-REKRUTACYJNYCH (realizowanych online w ramach II naboru):

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/nowystartPTE  w terminach:

 

1) 29.05.2020 r. o godzinie 14.00-16.00

2) 03.06.2020 r. o godzinie 14.00-16.00

 

Zapraszamy!