Biuro Karier UKW

Aktualności

Czwarta edycja konkursu AgroBioTop NAGRODA

10.06.2020

Inforamcje od Organizatora:

 

W imieniu Kapituły Nagrody AgroBioTop chcielibyśmy zaprosić do zgłaszania kandydatur do tego ważnego wyróżnienia. W roku bieżącym odbywa się czwarta edycja programu. Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcia z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W edycji 2020 w sposób szczególny premiowane będą osiągnięcia, przyczyniające się lub mogące się przyczynić do realizacji idei rolnictwa zrównoważonego.

 

Kandydatami do AgroBioTop - i nagrody pieniężnej 5 000 Euro - mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci. Kandydatury można zgłaszać od 1 czerwca do 10 września br., zaś ogłoszenie laureata nastąpi w grudniu br.. Pełne informacje o konkursie znajdują się w załączonym ogłoszeniu (kliknij)Regulaminie (kliknij), dołączono również Formularz zgłoszeniowy (kliknij).

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej prof. dr hab. Tomasza Twardowskiego: twardows@ibch.poznan.pl .

Na ewentualne pytania odpowie Aleksandra Stasiak, Sekretarz Nagrody: tel. 22 854 16 21.