Biuro Karier UKW

Aktualności

Zostań urzędnikiem służby cywilnej. Trwa rekrutacja do KSAP.

30.07.2020

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) podległa Prezesowi Rady Ministrów przygotowuje młodych ludzi do pracy w administracji publicznej.

 

Kształcenie w KSAP jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas studiów wyższych. KSAP przygotowuje do pełnienia funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej. Dyplom Krajowej Szkoły umożliwia uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej. Absolwenci Szkoły są zobowiązani do podjęcia pracy w urzędach administracji na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.

 

Nauka w KSAP trwa od 18 do 20 miesięcy. Każdemu słuchaczowi przysługuje stypendium w wysokości 3300 zł brutto.

 

O przyjęcie do KSAP mogą ubiegać się osoby, które:

  • nie ukończyły 32 lat,
  • legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym,
  • znają język angielski, francuski lub niemiecki.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia, a rozpoczęcie egzaminów zaplanowano na 28 sierpnia br.

 

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz na związane z nią przenoszenie obron prac magisterskich na wrzesień, Dyrekcja Krajowej Szkoły podjęła decyzję o możliwości warunkowego dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego do KSAP tych osób, którym termin obrony pracy magisterskiej został wyznaczony nie później niż termin zakończenia drugiego etapu rekrutacji (tj. nie później niż 2 października 2020 r.).

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, wymagań oraz programu kształcenia znajdują się na stronie KSAP: www.ksap.gov.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną o rekrutacji i nauce w KSAP.