Biuro Karier UKW

Aktualności

Dotacja na założenie firmy, kursy, staż - projekt dla osób w wieku 15-29 lat

24.09.2020

Projekt pn.: „Program pomocy osobom młodym w województwie kujawsko-pomorskim”, ktorego realizatorem jest ALFA PROJEKT Sp. z o.o , oferuje wsparcie polegające na przyznaniu dotacji na założenie firmy lub skierowanie na kurs zawodowy oraz 3-miesięczny płatny staż.

 

Rekrutacja na dotację: do 30.10.2020 r.

Rekrutacja na kursy zawodowe: nabór ciągły od 01.07.2020 r. do wyczerpania miejsc.

 

Grupa docelowa: 55 osób w wieku 15-29 lat biernych zawodowo lub pracujących (wyłącznie ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowę krótkoterminową lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych) zamieszkujący na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Szczegóły w Regulaminie na stronie projektu.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz pliki