Biuro Karier UKW

Aktualności

Staż w Misji Doradczej UE na Ukrainie (EUAM Ukraine)

05.02.2018

Europejska Służba Działań Zewnętrznych informuje o naborze na 2 stanowiska na stażu w Misji Doradczej UE na Ukrainie (EUAM Ukraine). Termin zgłoszeń mija 22.02.2018 r.

 

Udział w programie stażowym ma na celu głębsze zapoznanie się z mandatem i praktycznymi aspektami funkcjonowania Misji Doradczej UE na Ukrainie. Staże odbywają się w Kijowie i skierowane są do osób będących na początku kariery zawodowej, którzy ukończyli min. 3-letnie studia uniwersyteckie, zakończone uzyskaniem dyplomu. Na jedno ze stanowisk poszukiwane są osoby posiadające wykształcenie prawnicze. Kandydaci powinni posiadać  biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, doskonałe umiejętności komunikacyjne, komputerowe oraz umiejętność redagowania tekstów. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego oraz sytuacji politycznej na Ukrainie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów naboru na staż oraz zasady programu stażowego znajdują się w załącznikach Annex 1  i  Annex 4.

 

Staże rozpoczną się 1 kwietnia i będą trwały do 30 września 2018 r.  Stażyści otrzymają środki na utrzymanie - 750 euro miesięcznie oraz ubezpieczenie od wypadków.

 

Kandydaci zainteresowani odbyciem stażu proszeni są o przesłanie do dn. 22 lutego 2018 r. do godz. 17.00 (czasu brukselskiego) swojej aplikacji na adres: cpcc-ukraine@eeas.europa.eu, zawierającej wypełniony w języku angielskim formularz aplikacyjny (Annex 2). Jedna osoba może aplikować tylko na jedno stanowisko.

 

Jednocześnie uprzejmie prosimy o poinformowanie MSZ o przesłanym zgłoszeniu na adres: kandydaci@msz.gov.pl z nazwą organizacji i stanowiska w tytule wiadomości.

 

Pobierz pliki