Biuro Karier UKW

Aktualności

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY BIZNESOWE W RAMACH AKADEMII BIZNESU

28.11.2018
biznes

Warsztaty prowadzi specjalista ds. przedsiębiorczości Agnieszka Czajkowska – wieloletni praktyk biznesu, magister ekonomii, trener, wykładowca.

Udział zostanie na wniosek uczestnika potwierdzony zaświadczeniem. Ukończenie co najmniej pięciu warsztatów uprawnia do otrzymania certyfikatu.

Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej Biura Karier – sala 410, ul. Ogińskiego 16.

 

ZAPISY:

Zapisy prowadzi Agnieszka Czajkowska – a.czajkowska@ukw.edu.pl . /Opcjonalnie kontakt z Biuro Karier tel.52 32 36 714-758/

Zgłaszając uczestnictwo podaj nazwę warsztatu, datę , imię i nazwisko, kierunek studiów, specjalność, rok oraz nrumer telefonu.

Uwaga: Informujemy, że na wniosek studentów warsztaty mogą zostać rozbudowane tematycznie, oraz uruchomione w alternatywnych terminach.   


 

Warsztaty   biznesowe

 

 I MODUŁ FINANSOWO-PRAWNY

 

 

1. Rejestracja działalności gospodarczej

 

          Wniosek do CEIDG - rejestracja

          Wybór PKD.Formy opodatkowania

          Obowiązek ubezpieczenia w ZUS – ulgi na start

 

            Terminy:

 

 4.12.2018   9:00-13:00

 4.01.2019   9:00-13:00

 5.02.2019   9:00-13:00 

 5.03.2019   9:00-13:00

 

 2.  Biznes plan –Wniosek o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej     

 

          Cel operacyjny, taktyczny, strategiczny

          Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia

          Wykonalność ekonomiczna przedsięwzięcia 

 

             Terminy:

 

6.12.2018   9:00-13:00

8.01.2019   9:00-13:00

7.02.2019   9:00-13:00

7.03.2019   9:00-13:00

 

3. Finanse jednoosobowej działalności

 

          Majątek  firmy i źródła jego finansowania

          Przychody operacyjne i pozostałe przychody

          Koszty operacyjne i pozostałe koszty

          Wynik finansowy-zysk/starta

 

              Terminy:

 

10.12.2018   9:00-13;00

10.01.2019   9:00-13:00

12.02.2019   9:00-13:00

12.03.2019   9:00-13:00

 

 4. Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze

 

        Umowa o prace – rodzaje

        Umowy cywilnoprawne - rodzaje

        Wynagrodzenie brutto, netto

        Ubezpieczenia- świadczenia z nich wynikające

 

              Terminy:

 

17.12.2018  9:00-13:00

15.01.2019  9:00-13:00

14.02.2019  9:00-13:00

14.03.2019  9:00-13:00

 


 

      

II   MODUŁ OTOCZENIE BIZNESU

 

1. Zarządzanie zespołem

            

          Style przywództwa

          Budowanie zespołu i postawy lidera

          Jestem szefem, jestem szefową

          Faza spójności i współpracy

 

              Terminy:

 

17.01.2019  9:00-13:00

19.02.2019  9:00-13:00

19.03.2019  9:00-13:00

 

2. Nowoczesny marketing

 

           Gry ,strategie , instrumenty

           E- commerce, prognozy i trendy

           Kontrola i pomiar efektów

           Marketing, a prawo konsumenta i prawo reklamowe

          

              Terminy:

 

 18.12.2018   9:00-13:00

 22.01.2019   9:00-13:00

 21.02.2019   9:00-13:00

 21.03.2019   9:00-13:00

 

 

 

3.   Negocjacje i techniki sprzedaży

 

          Style negocjacji

          CROSS –SELLING/ UP –SELLING/ BACK-END

          Koncepcje technik i organizacji sprzedaży

          Korzyści dla firmy, korzyści dla klienta

 

               Terminy:

 

 19.12.2018   9:00-13:00

 24.01.2019   9:00-13:00

 26.02.2019   9:00-13:00

 26.03.2019   9:00-13:00

 

 

 

4. Ochrona własności intelektualne. Ochrona danych osobowych

            

            Prawo autorskie i majątkowe

            Patenty

            Prawo własności przemysłowej

            RODO

 

                  Terminy:

 

20.12.2018   9:00-13:00

29.01.2019   9:00-13:00

28.03.2019   9:00-13:00

       


 

III  MODUŁ SZKOLEŃ PRAKTYCZNYCH

 

            /terminy zostaną wyznaczone po zebraniu określonej liczby zgłoszeń/

 

  1.        Obsługa kasy fiskalnej
  2.        Obsługa programów komputerowych pakiety INSERT:

                 Kadrowo-płacowe

                 Magazynowo-sprzedażowe z fakturowaniem

                 PKPIR- Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

                 Księgowość Pełna