Biuro Karier UKW

Biuro Karier pomostem do kariery

Rekrutacja na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości

03.11.2016

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w projekcie „Biuro Karier pomostem do kariery”.

Strona internetowa projektu

03.10.2016

Zapraszamy na stronę internetową projektu, na której znajdują się niezbędne informacje dotyczące realizowanych działań,  w tym oferta dla studentów oraz procedura rekrutacyjna. http://www.ukw.edu.pl/jednostka/pomost-do-kariery

Informacje o projekcie

19.07.2016

Projekt „Biuro Karier pomostem do kariery”, którym zostaną objęci studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, będzie realizowany od sierpnia 2016 r. do września 2018 r.
Rekrutacja w projekcie, który jest skierowany do ostatnich roczników studiów I i II stopnia, rozpocznie się już w październiku br.

Rekrutacja na stanowiska doradcy zawodowego i doradcy ds. przedsiębiorczości

19.07.2016

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poszukuje kandydatów na stanowiska: doradca zawodowy oraz doradca ds. przedsiębiorczości w projekcie „Biuro Karier pomostem do kariery”.