Biuro Karier UKW

Idea

Idea biur karier przywędrowała do Polski z Wielkiej Brytanii.

 

Biura Karier jako jednostki organizacyjne szkół wyższych istnieją już od kilkudziesięciu lat w Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii.

 

Inicjatorem utworzenia Biur Karier w naszym kraju był John C. Franks, dyrektor tego typu instytucji w Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii. Dzięki jego staraniom w 1993 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powtało pierwsze w Polsce biuro karier.

 

Konieczność powoływania tego typu instytucji przez polskie uczelnie w głównej mierze została spowodowana zachodzącymi w kraju zmianami strukturalnymi. Recesja i coraz bardziej wymagajacy rynek pracy sprawiły, że obecnie biura karier działają niemal przy wszystkich dobrych uczelniach w kraju.

 

Akademickie biuro karier to jednostka działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, do której zadań należy w szczególności:

  • dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
  • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,
  • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
  • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.