Biuro Karier UKW

Jak przygotować CV?

Po przeczytaniu Twojego CV pracodawca powinien uzyskać odpowiedzi na pytania:

 • Kim jesteś?

 • Co potrafisz? Jakie masz kwalifikacje?

 • Jakie dotychczas odniosłeś osiągnięcia w pracy, na uczelni?

 • Jakie zdobyłeś doświadczenia?

 • Jaki pożytek odniesie firma po zatrudnieniu Ciebie?

 

Co powinno znaleźć się w klasycznym życiorysie?

 

DANE OSOBOWE
To podstawowe informacje o Tobie, które powinien poznać pracodawca. Umieszcza się je w lewym górnym rogu.

 • Imię i nazwisko

 • Adres zamieszkania

 • Nr telefonu

 • Adres e-mailowy

Pamiętaj, by e-mail był profesjonalny, na potrzeby procesów rekrutacji możesz stworzyć specjalny adres złożony najlepiej z Twojego imienia i nazwiska lub ich skrótu.

 • Data urodzenia


ZDJĘCIE

Najlepiej, jeśli dołączamy do życiorysu aktualne zdjęcie, takie jak do innych dokumentów – legitymacji, dyplomu czy prawa jazdy. Zdjęcie umieszczamy w prawym górnym rogu.

WYKSZTAŁCENIE:
Wymień ukończone szkoły w odwróconym porządku chronologicznym.
Podaj datę rozpoczęcia i zakończenia edukacji, nazwę uczelni, wydziału, kierunku, specjalizacji i uzyskany tytuł. Jeśli ma to związek z profilem firmy czy przyszłym stanowiskiem pracy, umieść również temat pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej.
Szkołę średnią nie musisz, ale możesz wymienić, jeśli chcesz pochwalić się szkołą, do której uczęszczałeś, gdy profil ma związek z poszukiwaną pracą lub świadczy o dodatkowych umiejętnościach (np. klasa o profilu matematyczno – fizycznym).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Powinno być wymienione w odwrotnym porządku chronologicznym. Podaj okres, w którym byłeś zatrudniony, następnie wpisz nazwę firmy, w której dotychczas pracowałeś, stanowisko, a także zakres najważniejszych obowiązków.
O pracach dorywczych czy wakacyjnych wspominaj, gdy mają związek z wykształceniem bądź interesującym Cię stanowiskiem.

 

KURSY/SZKOLENIA
Wskaż nazwę kursu, organizatora/instytucję, liczbę godzin oraz uzyskany certyfikat/ tytuł/ licencję.

 

PRAKTYKI/WOLONTARIAT
Informacje o praktykach umieszczaj, by uatrakcyjnić swoją aplikację. Cenne są zwłaszcza te praktyki, które są zgodne ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegasz.

UMIEJĘTNOŚCI:

Wskaż przede wszystkim te umiejętności, których oczekuje pracodawca. Podstawowymi wymaganymi umiejętnościami są znajomość języków obcych oraz obsługa komputera. Należy podać stopień znajomości języka obcego i odwołać się do certyfikatu. W przypadku umiejętności komputerowych, wpisz nazwy programów, którymi się posługujesz. Pamiętaj o kwalifikacjach istotnych dla stanowiska (np. znajomość przepisów prawa pracy) oraz umiejętnościach praktycznych, np. obsługa urządzeń biurowych, prawie jazdy. Jeśli chcesz podkreślić, że w jakiejś dziedzinie szczególnie dobrze się czujesz możesz wpisać: dobra wiedza z zakresu...

DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA:
Tutaj możesz opisać swoje osiągnięcia społeczne i naukowe (np. stypendia, publikacje, wystąpienia).

 

ZAINTERESOWANIA:
Ten punkt w życiorysie nie jest obowiązkowy więc możesz go ominąć. Nie wpisuj informacji ogólnych tj. muzyka, sport, książki, spróbuj je uszczegółowić. Interesujące lub niestandardowe zainteresowania mogą zwrócić uwagę pracodawcy, wyróżnić Cię z tłumu i podnieść Twoją atrakcyjność, ponieważ dla wielu pracodawców będzie to wskazówka, że jako kandydat jesteś wszechstronnie rozwijającą się osobą. Ważne są także zainteresowania zawodowe związane z charakterem pracy lub profilem firmy, które rozwijasz samodzielnie i nie możesz ich oprzeć na konkretnych przykładach kursów.

KLAUZULA WYRAŻAJĄCA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jej obecność jest niezbędna, ponieważ zgodnie z przepisami każdy pracodawca potrzebuje jej, by dalej prowadzić rekrutację. Umieszczamy ją u dołu ostatniej strony CV.
Uważnie czytaj ogłoszenie, gdyż czasami firmy proszą o wstawienie własnej klauzuli, w której zawarta jest nazwa firmy.
Standardowa klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

REFERENCJE:
Jeśli w ogłoszeniu nie wymagano referencji, to nie dołączaj ich do dokumentów aplikacyjnych. Możesz
jednak zaznaczyć gotowość ich dostarczenia.

Pamiętaj!

 • Nie musisz umieszczać wszystkich informacji o sobie, ale te które są ważne z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

 • Dostosuj CV do specyfiki firmy i stanowiska.

 • Zadbaj o czytelność dokumentu i szatę graficzną: pisz konsekwentnie jedną czcionką, stosuj jednolity format wpisując daty, nazwy stanowisk, bloki tematyczne, podkreślaj najistotniejsze elementy; podkreślenia, wytłuszczenia, kursywę używaj oszczędnie.

 • Umieszczaj etapy edukacji i kariery zawodowej w odwróconym porządku chronologicznym.

 • Sprawdź dokument pod względem stylistycznym i gramatycznym.

 • Wstaw klauzulę wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 • Wysyłając CV mailem tytułuj je swoim nazwiskiem i imieniem (pracodawcy proszą też o wpisanie nazwy stanowiska czy numeru referencyjnego).

 • Nie dołączaj kopii dokumentów (świadectw pracy, dyplomów, certyfikatów).

 

Wystrzegaj się!

Żeby uniknąć odrzucenia Twojego Cv przez pracodawcę unikaj:

 • braku estetyki i przejrzystości,

 • wyróżniania się za wszelką cenę (wiele kolorów, zmienna czcionka lub tło, ozdobniki, ikony, emotikonki, obrazki),

 • błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i literówek,

 • nieprofesjonalnego zdjęcia (np. zdjęcia z wakacji, imprezy) -  zdjęcie powinno być zaprezentowane w taki sposób, by pracodawca uwierzył, że jesteś poważnym i solidnym pracownikiem,

 • wesołego adresu e-mail (np. misia00, kwiatuszek86) - może się wydać pracodawcy dziecinny i przedstawiać Cię w złym świetle,

 • zamieszczania informacji niezwiązanych ze stanowiskiem pracy,

 • pisania nieprawdziwych informacji o sobie - łatwo zweryfikować podane przez Ciebie dane,

 • nadmiaru informacji, pomiędzy którymi giną te najbardziej istotne lub przesadnego minimalizmu,

 • kserowania swojego Cv.