Biuro Karier UKW

Jak przygotować list motywacyjny?

Celem listu motywacyjnego jest dopełnienie życiorysu i rozbudowa tych elementów CV, które są dla pracodawcy najbardziej istotne. Istotą listu motywacyjnego jest przekonanie pracodawcy, że jesteś odpowiednio wykwalifikowanym kandydatem na dane stanowisko.

List motywacyjny jest pismem formalnym i należy stosować się do ogólnie przyjętych standardów pisania korespondencji: adres nadawcy powinien znajdować się w lewym górnym rogu, natomiast adres odbiorcy po prawej stronie nad tekstem, w prawym górnym rogu należy umieścić miejscowość i datę.

Przed przystąpieniem do pisania listu motywacyjnego należy sprawdzić jakie oczekiwania w stosunku do kwalifikacji, doświadczenia i predyspozycji kandydata posiada pracodawca oraz z jakiej branży jest firma.

 

Co powinno znaleźć się w liście motywacyjnym?


MIEJSCE I DATA

DANE OSOBOWE

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Telefon
 • e-mail


ADRESAT

Postaraj się skierować Twój list do konkretnej osoby, w tym celu dowiedz się i upewnij, kto odpowiada za rekrutację. Wpisz imię i nazwisko adresata, nazwę stanowiska, a następnie pełna nazwę i adres firmy. Jeśli już musisz napisać do działu, sprawdź dokładnie, jaka jest jego nazwa.

ZWROT GRZECZNOŚCIOWY NA POCZĄTKU
Szanowna Pani/ Szanowny Panie/ Szanowni Państwo.

POWOŁANIE SIĘ NA ŹRÓDŁO INFORMACJI O OFERCIE/FIRMIE
Wyjaśnij skąd wiesz o wakacie i o jakie stanowisko się ubiegasz. Powołaj się na numer ref. ogłoszenia, miejsce publikacji itp.  List motywacyjny może przybrać dwie formy: formę odpowiedzi na ogłoszenie o pracę lub formę listu intencyjnego, kiedy jesteś zainteresowany pracą w danej firmie i nie wiesz, czy poszukuje pracowników na interesujące Cię stanowisko.

KRÓTKIE PRZEDSTAWIENIE WŁASNEJ OSOBY
Przedstaw się pod kątem zawodowym. Wskaż kierunek, specjalność i nazwę uczelni. Możesz napisać kilka słów o tym, co interesującego wniosły studia do twojego rozwoju zawodowego. Napisz szerzej o swoich umiejętnościach, np.: w jakich okolicznościach posługiwałeś się językiem obcym lub do czego używałeś danego programu komputerowego scharakteryzuj dotychczasowe doświadczenia pod kątem przydatności w nowym miejscu pracy.

UZASADNIENIE WŁASNEJ KANDYDATURY
Udowodnij, że jesteś odpowiednim i najlepszym kandydatem i że Twoje kwalifikacje zgadzają się z wymaganiami pracodawcy. Skoncentruj się na tym, co najważniejsze. Przedstaw umiejętności, które  okażą się przydatne na danym stanowisku. Pamiętaj o podawaniu faktów, Twoje umiejętności powinny być potwierdzone czynami. Opisz krótko swoje zdolności, podaj zalety i cechy charakteru tak, aby wydawały się niezbędne w przyszłej pracy. Napisz też więcej o celach zawodowych, motywacji do pracy w tej firmie i o tym, dlaczego to właśnie Ciebie warto zatrudnić.

PROŚBA O KONTAKT I PODZIEKOWANIĘ ZA POŚWIĘCONY CZAS
Poproś o zaproszenie i wyznaczenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wykaż chęć osobistego zaprezentowania swojej kandydatury oraz podziękuj za poświęcenie czasu na zapoznanie się z Twoja aplikacją.

ZWROT GRZECZNOŚCIOWY NA KOŃCU
Z poważaniem/Z wyrazami szacunku.

PODPIS

Nie zapomnij o własnoręcznym podpisaniu się pod listem.

KLAUZULA WYRAŻAJĄCA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Jej obecność jest niezbędna, ponieważ zgodnie z przepisami każdy pracodawca potrzebuje jej, by dalej prowadzić rekrutację. Umieszczamy ją u dołu ostatniej strony Listu.
Uważnie czytaj ogłoszenie, gdyż czasami firmy proszą o wstawienie własnej klauzuli, w której zawarta jest nazwa firmy.
Standardowa klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

Pamiętaj!

 • List motywacyjny zacznij pisać dopiero wtedy, gdy skończysz CV. Wtedy będziesz wiedzieć, jak list może sprawnie uzupełnić życiorys.
 • List motywacyjny powinien wywierać dobre pierwsze wrażenie dlatego powinien być czytelny i przejrzysty: zastosuj biały lub kremowy papier, format A4, standardową czcionkę, stosuj odstępy pomiędzy akapitami, możesz zastosować wyróżnienia dla istotnych informacji, pamiętaj, że jeden akapit, to jedna myśl.
 • Pisz zrozumiale, w pierwszej osobie, w stronie czynnej.
 • Selekcjonuj informacje po kątem danej firmy i danego miejsca pracy, wyeksponuj to, co najlepiej o Tobie świadczy - to pozwoli pracodawcy podjąć decyzję, że jesteś właściwą osobą do pracy w jego firmie.
 • Pisząc o cechach charakteru czy umiejętnościach podeprzyj je faktami z życia. Staraj się raczej uzasadnić najważniejsze atuty przedstawione w życiorysie. Nie opisuj swojego doświadczenia zawodowego, ale napisz o tym, czego dzięki niemu się nauczyłeś i jak przyda Ci się to w pracy, o którą się ubiegasz.
 • Nie kalkuj oferty. Jeżeli firma szuka osoby młodej, przedsiębiorczej, elastycznej i odpornej na stres nie pisz: jestem młody/a, przedsiębiorczy/a, elastyczny/a i odporny/a na stres.

 

Wystrzegaj się!

 • Błędów w nazwach np stanowiska, firmy, nazwiska osoby rekrutującej.
 • Błędów stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych.
 • Braku pełnej nazwy, adresu pracodawcy.
 • Braku spójności z CV.
 • Kopiowania czy powielania listu motywacyjnego.
 • Nieprecyzyjnych określeń typu „kiedyś”.
 • Używaniu skrótów.