Biuro Karier UKW

Rodzaje Curriculum Vitae

RODZAJE CURRICULUM VITAE

 

Każdy z nas wie, że podstawowym dokumentem aplikacyjnym podczas szukania pracy jest Curriculum Vitae, potocznie zwane CV. Nie każdy jednak wie, że istnieje kilka rodzajów CV i sposobów jego konstrukcji.

 

*

CV CHRONOLOGICZNE jest najczęściej wykorzystywaną formą tego dokumentu w podaniach o pracę. Jego zadaniem jest usystematyzowanie swojego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

 

Pierwszym punktem są dane osobowe: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e -mail. Następnie wypisujemy informacje na temat naszego wykształcenia w odwróconym porządku chronologicznym, czyli rozpoczynając od najbardziej aktualnych danych. Ważne jest, aby podać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia edukacji, rodzaj uczelni oraz kierunek studiów. Następnym punktem w CV jest nasze doświadczenie zawodowe. I tu również rozpoczynam od naszego ostatniego miejsca pracy. Należy podać okres zatrudnienia w danej firmie, stanowisko oraz zakres obowiązków bądź wykonywane czynności. Poniżej tych danych należy umieścić informacje o swoich osiągnięciach, ukończonych kursach, szkoleniach oraz zainteresowania.

Dokładniejsze informacje dotyczące budowy CV chronologicznego znajdziesz w artykule p.t. „Jak przygotować CV?"

 

* 

CV FUNKCJONALNE, zwane też Skill CV, jest kolejnym rodzajem tego dokumentu. Szczególnie polecane osobom nieposiadającym zbyt dużego doświadczenia zawodowego, lub chcącym zmienić swój profil kariery zawodowej. Najważniejszym zadaniem CV funkcjonalnego jest przedstawienie swoich umiejętności i kwalifikacji bez podawania chronologicznej kolejności miejsc pracy.

 

Tak jak każdy dokument powinno ono zawierać w pierwszej kolejności dane osobowe. W następnym punkcie opisujemy swoje cele zawodowe, na jakim stanowisku chcielibyśmy pracować oraz czego oczekujemy od tej pracy. Kolejny punkt jest kluczowym dla CV funkcjonalnego. W tym miejscu wypisujemy swoje kompetencje oraz gdzie je zdobyliśmy. Aby uniknąć chaosu w naszym dokumencie warto jest podzielić umiejętności na twarde i miękkie. Wśród umiejętności twardych znajdą się: znajomość języków obcych, obsługa programów komputerowych itp. Do umiejętności miękkich zaliczymy: komunikatywność, zdolności organizacyjne, wiedzę z zakresu motywowania pracowników oraz inne umiejętności, które zdobyliśmy podczas studiów lub pracy na różnych stanowiskach. Dopiero po przedstawieniu swoich kluczowych kompetencji zapisujemy zdobyte wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Na końcu warto dodać dodatkowe informacje na swój temat np. posiadanie prawa jazdy oraz zainteresowania i hobby.

 

Dobrze zbudowane CV funkcjonalne jest połową sukcesu podczas starania się o pracę. Jeżeli nie możemy pochwalić się szeroką gamą zajmowanych stanowisk lub, gdy są one niezwiązane z tym, o które się staramy, możemy przedstawić swoje atuty w formie posiadanych umiejętności. W tym przypadku CV funkcjonalne będzie dużo bardziej atrakcyjne w porównaniu z CV chronologicznym. 

 

* 

CV MIESZANE jest połączeniem dwóch wyżej przedstawionych form. Polega ono na przedstawieniu w odwróconej chronologii swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego z uwzględnieniem umiejętności, które zdobyliśmy podczas nauki lub pracy na danym stanowisku. CV mieszane wydaje się optymalnym rodzajem tego dokumentu. Dla pracodawcy jest ono bardzo czytelne i zwraca uwagę na ważne dla niego punkty, takie jak wykształcenie i poprzednio zajmowane stanowiska pracy. Dla nas (osób starających się o pracę) pozwala na przedstawienie siebie z jak najlepszej perspektywy oraz wyszczególnienie swoich kompetencji i zdobytych umiejętności, zarówno w toku pracy i jak i na studiach.

 

Jedyną wadą tego rodzaju CV może być jego długość. Dokument ten powinien nie przekraczać dwóch storn formatu A4, a dokładne wypisanie historii zatrudnienia oraz związanych z tym kwalifikacji może być pracochłonne i nie zawsze skuteczne. CV ma być jasnym i rzeczowym dokumentem, a nie streszczeniem historii życia. Dlatego przy aplikowaniu na konkretne stanowisko warto jest skorzystać kolejnego rodzaju CV, jakim jest CV celowe. 

 

* 

CV CELOWE jest to dokument polecany osobom, które posiadają duże doświadczenie zawodowe lub dla osób wchodzących na rynek pracy, ale mogących pochwalić się osiągnięciami w innych dziedzinach życia.

 

Najważniejsze jest tu dokładne sprecyzowanie celu zawodowego. Należy w przekonujący sposób napisać, co chcielibyśmy robić w zakresie nowego stanowiska. Następnie powinniśmy wypisać nasze umiejętności i osiągnięcia, które dowodzą, iż poradzimy sobie z wybranymi obowiązkami. Trzeba skupić się na wymaganiach postawionych przez pracodawcę w ogłoszeniu oraz udowodnić, że spełniamy powyższe warunki. CV celowe warto jest wykorzystać, jeżeli jesteśmy przekonani o tym, co chcemy robić w życiu i jakie są nasze oczekiwania wobec kariery zawodowej. Należy się wtedy skupić na konkretnych kompetencjach, a pominąć te nieistotne z punktu widzenia celu, który wcześniej postawiliśmy. Powinniśmy dokładnie opisać te umiejętności, biorąc pod uwagę ich przydatność w firmie oraz co nowego wniosą do organizacji.

 

CV celowe uchodzi za najtrudniejsze do napisania, ale dobrze sformułowane będzie wyróżniać się na tle konkurentów i sprawi, że to my zostaniemy zapamiętani spośród wielu kandydatów.

 

  *

Przedstawione powyżej rodzaje Curriculum Vitae są najczęściej opisywanymi i wykorzystywanymi CV. Istnieją również inne rodzaje tego dokumentu jak na przykład CV Europejskie. Myślę jednak, że znajomość tych czterech podstawowych form CV pomoże Wam w stworzeniu odpowiednich na dane stanowisko dokumentów aplikacyjnych. Nie zapominajmy, że CV jest naszą wizytówką. Od tego jak się w nim zaprezentujemy zależy pierwsze wrażenie pracodawcy na nasz temat.

 

Artykuł napisała Agata Drozdowicz, absolwentka UKW (kierunek: pedagogika)

 

Data publikacji artykułu: marzec 2011 rok