Biuro Karier UKW

Pracodawcy

Umożliwiamy Państwu:

 

 • bezpłatne umieszczanie ofert pracy, praktyk, staży, wolontariatu, wyjazdów zagranicznych na stronie internetowej Biura Karier,
 • umieszczanie (przez administratora serwisu) aktualności z rynku pracy na stronie Biura, tj. informacji o szkoleniach, konferencjach, konkursach, warsztatach itp.,
 • dostęp do Curriculum Vitae studentów i absolwentów zarejestrowanych w serwisie Biura  Karier,
 • organizowanie spotkań ze studentami na terenie uczelni, związanych z ofertą rekrutacyjną firmy,
 • udział w Targach Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty (więcej informacji w Menu Targi Pracy oraz na stronie www.offerty.byd.pl),
 • przyjęcie na praktykę nieobowiązkową studenta UKW (istnieje możliwość podpisania Porozumienia o prowadzeniu praktyki studenckiej),
 • pełnienie roli Mentora w projekcie dofinansowanym z UE "Biuro Karier pomostem do kariery" ( więcej informacji na stronie projektu).

 

Zapraszamy do współpracy!

Kierunki studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 • Administracja
 • Ekonomia (od roku ak. 2015/2016)
 • Filozofia
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Socjologia

Wydział Humanistyczny

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologie obce o specjalności:

- filologia angielska

- filologia germańska

- filologia rosyjska

- lingwistyka stosowana j.angielski z j.niemieckim

- lingwistyka stosowana j.angielski z j.arabskim

- lingwistyka stosowana j.angielski z j.rosyjskim

- lingwistyka stosowana j.niemiecki z j.rosyjskim

 • Filologia polska
 • Historia
 • Humanistyka drugiej generacji
 • Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 • Kulturoznawstwo
 • Ochrona dóbr kultury
 • Politologia
 • Regionalistyka europejska
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia inżynierskie)
 • Edukacja techniczno-informatyczna (studia inżynierskie)
 • Fizyka
 • Informatyka (studia inżynierskie)
 • Inżynieria bezpieczeństwa (studia inżynierskie)
 • Inżynieria materiałowa (studia inżynierskie)
 • Matematyka
 • Mechatronika (studia inżynierskie)

Wydział Nauk Przyrodniczych

 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Ochrona środowiska

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

 • Geografia
 • Rewitalizacja dróg wodnych
 • Turystyka i rekreacja
 • Turystyka krajoznawcza i kulturowa
 • Wychowanie fizyczne

 Wydział Pedagogiki i Psychologii

 • Logopedia
 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Praca socjalna

Wydział Edukacji Muzycznej

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej