Biuro Karier UKW

Praktyki studenckie i absolwenckie

Praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

14.03.2017

Zgłoś się na praktyki do ZUS i zdobądź doświadczenie zawodowe.

Program praktyk studenckich w administracji publicznej

14.04.2016

Praktyki w administracji to element rządowego programu, który funkcjonuje od czerwca 2015 roku. Praktyki można odbywać w ponad 1500 urzędach administracji państwowej.

Praktyki absolwenckie - nowelizacja ustawy

20.08.2015

Nowelizacja ustawy o praktykach absolwenckich zakłada, że praktyki abosolwenckie będą płatne a praktykant będzie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Nowe przepisy mają służyć poprawie sytuacji młodych osób, które po zakończeniu nauki nie mogą znaleźć pracy i korzystają z różnego rodzaju praktyk.

Praktyki dla studentów administracji oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

03.06.2015

Poczta Polska S.A. realizuje Program Praktyk ARCHIWALIA. Oferowane stanowiska praktyk to m.in: pracownik biurowy i pracownik ds. obsługi archiwalnej.

Praktyki w Urzędzie Miasta

11.06.2015

Informujemy, że osoby zainteresowane mogą odbywać praktyki w Urzędzie Miasta Bydgoszcz.

Praktyki mogą być realizowane w większości Wydziałów Urzędu, po uzyskaniu zgody Dyrektora jednostki.