Biuro Karier UKW

Praktyki studenckie i absolwenckie

Program praktyk studenckich w administracji publicznej

14.04.2016

Praktyki w administracji to element rządowego programu.


Od czerwca 2015 r. takie praktyki można odbywać w ponad 1500 urzędach administracji państwowej. Urzędy muszą zgłosić przynajmniej jedno miejsce praktyk na każdych 20 zatrudnionych pracowników.

W Bydgoszczy miejsca praktyki zaproponowały mi.in: Urząd Statystyczny, Izba Skarbowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy, Kuratorium Oświaty.


Program praktyk studenckich w administracji rządowej jest szansą dla studentów na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w interesujących i zróżnicowanych uwarunkowaniach administracji publicznej.

Praktyki są nieodpłatne, ponieważ stanowią obowiązkowy element programu studiów.


W urzędach zostały wypracowane szczegółowe zasady współpracy uczelni z jednostkami administracji, a także wzory dokumentów pozwalające na efektywne zrealizowanie praktyki.  

 

Pamiętać jednak trzeba, że to nie studenci sami, ale ich uczelnie mają kierować praktykantów.

Dodatkowe informacje na temat organizacji praktyk można uzyskać w Studium Praktyk UKW.

 

Aktualna oferta praktyk dostępna jest pod adresem:  http://oferty.praca.gov.pl/.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją wprowadzającą w tematykę praktyk studenckich w administracji rządowej r.

Pobierz pliki