Biuro Karier UKW

Praktyki studenckie i absolwenckie

Praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

14.03.2017

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zaprasza studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyna praktyki studenckie.

 

Podczas praktyk poznasz:

  • zasady funkcjonowania ZUS, jego historię, strukturę organizacyjną i zadania,
  • przepisyz zakresu ubezpieczeń społecznych regulujące realizację zadań przez ZUS
    i praktyczne ich zastosowanie,
  • tryb prowadzenia postępowań wyjaśniających,
  • zasady sporządzania pismi decyzji,
  • zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów,

i zdobędziesz widzę na temat organizacji pracy, obowiązków i uprawnień oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej w ZUS.

 

Dzięki praktykom poszerzysz swoją wiedzę i zdobędziesz nowe umiejętności. Przygotujesz się do wyzwań rynku pracy. Będziesz umiał sprawnie funkcjonować w miejscu pracy.

 

Formularz aplikacyjny i dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem: praktyki@zus.pl

Pobierz pliki