Biuro Karier UKW

Staże z PUP

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (wg Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

Staż z PUP trwa 6 miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy wypłaca stażyście stypendium oraz opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu stażyście przysługuje 2 dni wolnego od pracy.

 

Do odbycia stażu mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, objęte II profilem pomocy i jednocześnie spełniające kryteria Programu Aktywizacja i Intergracja.

 

Więcej informacji: http://bydgoszcz.praca.gov.pl/-/953085-staze-i-bony-stazowe

 

Aktualne oferty stażu (wyszukiwarka): http://bydgoszcz.praca.gov.pl/oferty-pracy

Pobierz pliki