Biuro Karier UKW

Wsparcie w starcie

Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie", którego inicjatorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skierowny jest do studentów, absolwentów i bezrobotnych w całej Polsce.

 

Na założenie własnego biznesu można otrzymać nawet 81 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki, bez wkładu własnego, prowizji i opłat (aktualna maksymalna kwota pożyczki stanowiąca 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju) . Okres spłaty wynosi 7 lat.

 

Program jest elementem rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

 

O pożyczkę mogą się ubiegać:

  • studenci ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich,
  • absolwenci wyższych uczelni w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
  • osoby bezrobotne bez względu na wiek, zarejestrowane w urzędzie pracy,
  • absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu.

 

Aby otrzymać pożyczkę, należy skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie. W województwie kujawsko-pomorskich program realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

 

Kontakt do pośrednika w kujawsko-pomorskim:

ul. Rumińskiego 6, pok. 109, 85-030 Bydgoszcz tel. 52 320 91 03

Osoby składające wniosek o pożyczkę będą mogły uzyskać poradę bezpośrednio w instytucjach przyjmujących dokumenty. Ci, którzy pożyczkę dostaną, otrzymają również bezpłatne doradztwo i szkolenia, w zakresie zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania i prowadzenia księgowości.

Program umożliwia także uzyskanie pożyczki uzupełniającej na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP), w wysokości 24 tys.zl.

 

W ramach współpracy Biura Karier UKW z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, organizowane są nieodpłatne szkolenia dla studentów z zakresu zakładania działalności gospodarczej.